ZIA ve Slovenském ráji

Joj, to byly časy, když jsem ještě měl čas.