Azíz Džbándásní

Azíz Džbándásní

Tento dnes již téměř světově uznávaný indický všestranně nadaný a neuvěřitelně talentovaný malíř, básník a spisovatel se narodil v malé vesnici na západě Indie někdy okolo roku 1924 jako syn chudého učitele. Již jako malý chlapec byl natolik zaujat četbou překladů nepříliš známého českého humanisty Viktorina Droždí z Dolního Podpaždí, že se rozhodl nastoupit dráhu umělce a šířit kulturu mezi tamním obyvatelstvem. Následovala však dlouhá léta zklamání způsobená jednak negramotností většiny domorodých obyvatel a z toho vyplývajícím odmítavým postojem k jeho tehdy ještě nevyzrálé tvorbě a jednak neustálým přehlížením až pohrdáním ze strany bohatých anglických kolonialistů. Zdrcen pochybnostmi o vlastních kvalitách je jeho tvorba z těchto i následujících let protkána temnou přítomností pochybování o smyslu lidské existence.

Po druhé světové válce několikrát navštívil Československo a studoval zde kulturu tolik odlišnou od toho, co až doposud poznal. Všiml si, že český národ spíše než tvorbě symbolicko-epické věnuje pozornost kratším básním s vtipnou pointou. To znamenalo zásadní zlom v jeho tvorbě a v jeho krátkých básních se objevují výjevy převážně vitální a veselé, kterýžto styl je u něj patrný dodnes.

Rok 1948 znamenal konec jeho cest do naší země a Džbándásní se na dlouhou dobu odmlčel a stáhl se do ústraní hor na severu Indie, kde žil jako poustevník.

V roce 1993 k němu díky lavině dostala spolu s horolezeckou výpravou také zpráva, že v Československu již roku 1989 skončila éra komunismu, což mu umožnilo návrat do této reformami zmítané země. Od jeho poslední návštěvy se mnohé změnilo a navíc na Džbándásního, který žil tolik let daleko od civilizace, působila Česká republika i jako zrcadlo celého západního světa a odrážela tolik nového a často až nepochopitelného, že není divu, že tento citlivý člověk musel být po prvních dvou týdnech pobytu v Praze umístěn v psychiatrické léčebně v Bohnicích, která se stala jeho novým domovem a kterou odmítá opustit i dnes, kdy je jeho duševní stav již vyrovnán a uvyknut zdejším podmínkám, neboť tvrdí, že právě zde se celé šílenství a groteskno moderního světa koncentruje do čirého paprsku inspirace osvětlujícího všechny, kdož zde pobývají.

Jeho pseudobásně můžete nalézt ve sbírce Průtrž stračen v sekci Básně.

Ondřej Zicha (Z. I. A. Systems), literární teoretik, přítel a průvodce A. Džbándásního po českých krajích.

*Upozornění - většina postav v předchozím textu je smyšlená. Nesnažte se u maturity oslňovat pedagogy svými znalostmi tohoto indického velikána, jako už se několikrát stalo.


Aktuality

31. 1. 2015

Aktuality leden 2015

Zpříčetnění některých informací, nové slovní průjmy a další drobné aktualizace.

4. 8. 2012

Chorvatsko 2012

Nová galerie z letošní cesty do Chorvatska a Slovinska

23. 12. 2009

Duha

Kocoura přejela duha. Ale už je v pořádku.